Dla moderatorów

Dofinansowanie Kursu Moderatora Design Thinking

Kurs Moderatora Design Thinking Warszawa

Kurs Moderatora Design Thinking Wrocław

Kurs Moderatora Design Thinking Warszawa

Kurs Moderatora Design Thinking - Kraków

Indywidualny Kurs Moderatora Design Thinking